فرم واردات کالا

ما محدودیتهای زمانی و دغدغه های اساسی واردکنندگان و صاحبان صنایع کشور را می شناسیم. می توانیم کالاهای سنگین در تناژ بالا را از هر نقطه ای از جهان به ایران حمل کنیم. با برداشته شدن محدودیتهای گمرکی، حتی می توانیم کالاهای وارداتی را به مقصد مشهد حمل کنیم. سپیدبال هیچ محدودیت وزنی در حمل کالاهای وارداتی ندارد.

First Step

مشخصات و جزئیات فرستنده کالا

Second Step

Information of receiver. Please fill out all fields

Third Step

Quantity
Packing Type
Dimensions
Import Content
Good Worth
Weight
توضیحات ویژه
Special Instructions
تاریخ پیکاپ
Pickup Date
زمان آماده بودن
Ready Time


By clicking on Submit you agree the Import Privacy Policy
some tafavogh name


Track Waybill
logo