user pass

ما به ارزش کالای شما آگاهیم

تحویل قبل از 9:00 صبح ، به تهران

تحویل قبل از 9:00 صبح ، به تهران

این سرویس متناسب با شرایطی که برخی مراکز صنعتی و بازرگانی، پیمانکاران، طراحان، دانشجویان و مسافرین برای انجام امور ضروری در ابتدای روز، با آن روبرو هستند در نظر گرفته شده است. 

تاکید سپیدبال تحویل ملزومات و یا مدارک مهم برای انجام امور اداری خاص و نیز امور بانکی درابتدای ساعات کاری در تهران می باشد. در این خصوص متصدی ویژه ای برای کنترل بیشتر و کسب اطمینان از تحویل به موقع بسته ها گمارده می شود. متصدی مربوطه مسؤولیت پیگیری لحظه ای بسته ها را تا تحویل به عهده خواهد داشت. 

 

*سپیدبال می تواند محمولات شما را بدون داشتن هیچگونه محدودیت وزنی ، از هر نقطه ای از جهان به مقصد ایران حمل نماید.

فرم واردات ...

 

 ----------------------------

* ساعات کاری دفتر مرکزی – احمدآباد، بدون وقفه از 8:00 صبح تا 9:00 شب می باشد. با تغییر ساعات اداری در دفتر مرکزی، بهره مندی از خدمات سپیدبال برای تعداد بیشتری از مخاطبین بخصوص آنها که با اشتغال در شیفتهای مختلف کاری با محدودیت زمانی مواجه بودند، فراهم شده است.

 


چنانچه تمایل دارید خبرنامه های سپیدبال را بطور مستمر دریافت نمایید، می توانید با اعلام آن از طریق ایمیل و یا به شماره اس ام اس 200097195 ،به مشترکین افتخاری ما بپیوندید.

--------------------------------------------------------------------- Copyright © 1991-2016 Sepidbal Inc. All rights reserved. ---------------------------------------------------------------------