user pass

ما به ارزش کالای شما آگاهیم

سپیدبال همگام با استانداردهای جهانی


سپیدبال دریافت سه گواهینامه ایزو 9001، 10002 و 10004 با مضامین مدیریت کیفیت، مدیریت شکایات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان را نتیجه راهبرد امور حرفه ای و ایجاد اطمینان در مشتریان خود می داند.

این مدارک بین المللی نه تنها به منظور کیفیت، گوناگونی و به روز بودن خدمات در سپیدبال، بلکه به دلیل سیستم مدیریتی کارآمد، مشتری مداری و نیز قابلیت پیگیری امور اجرایی، به این مجموعه اعطا گردیده اند.

سپیدبال تنها و نخستین شرکت خدمات بار هوایی در ایران است که موفق به دریافت سه گواهینامه ایزو در صنعت هوایی شده است. این بدان معناست که برداشت سپیدبال ازمسؤولیتهای حرفه ای تنها منحصر به انجام فهرست وار فعالیتهای سازمانی نیست. این امر بیانگر آسودگی خیال مشتریان از مراجعه به سپیدبال خواهد بود، چراکه آنها می توانند شاهد دریافت خدماتی با کیفیت به مراتب بالاتر و به روزتر در سپیدبال باشند.

--------------------------------------------------------------------- Copyright © 1991-2014 Sepidbal Inc. All rights reserved. ---------------------------------------------------------------------